Hướng dẫn vận hành máy bơm chìm nước thải cho trạm bơm nước thải

Máy bơm chìm nước thải là thiết bị động lực bao gồm phần bơm và động cơ điện đặt chìm trong nước thường được sử dụng để bơm, hút, vận chuyển nước thải từ nơi này đến nơi khác. Chúng thường được sử dụng trong các trạm bơm nước thải, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống thoát nước […]